Ikäihmisten palvelut

Isojoella ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa LLKY eli Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Ikäihmisten palveluiden päätavoite on tukea asiakkaiden kotona selviytymistä ja ennaltaehkäistä palveluasumisen tarvetta. Löydät lisätietoa ikäihmisten palveluista LLKY:n verkkosivuilta tai tämän sivun linkkilistan kautta.

IkäLuotsi on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän matalan kynnyksen asiakasohjausyksikkö, jonne on keskitetty iäkkäiden henkilöiden yleinen ohjaus ja neuvonta, palveluista ja etuuksista tiedottaminen, palvelutarpeen arviointi, palveluista ja asiakasmaksuista päättäminen, palveluiden järjestäminen ja koordinointi. IkäLuotsin palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille, heidän omaisilleen ja läheisilleen. Toiminnan tavoitteena on edistää ikääntyvien hyvinvointia ja tukea itsenäistä kotona asumista koko LLKY:n alueella.